Wednesday, April 05, 2006

ord

Värdet av att uttrycka sig i ord är överdrivet såtillvida att det tillskrivs(!) högre status än andra sätt att kommunicera, som till exempel bild, sång eller olika former av kroppsuttryck som dans, idrott, el. likn.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home