Monday, March 19, 2007

Bildt

Sveriges nye av Guds Nåde utrikesminister Carl Bildt uppmärksammas för tveksamma aktieinnehav, vilket må vara rätt - ett innehav av aktier som ens kan vara tänkbar att påverka ens politiska handlande vore grovt tjänstefel i de flesta andra fria regeringar. Få uppmärksammar dock hans uttalanden. I höstas, nån månad efter, uttryckte han sin förhoppning om att Sverige knyter närmare kontakt med Ryssland, ett land där demokratin är på frammarsch, trots en och annan motgång. Uttalandet sammanföll med utterligare ett politiskt mord i Moskva. För nån månad sen gör så Bildt ett nytt uttalande där han tvärvänder (flip-floppar, som det käckt heter i Amerika) och säger att försiktighet bör råda eftersom den ryska demokratin är allt annat än OK. Det är tur för Bildt att utrikespolitiken är så lågprioriterad i de svenska medierna - men det är synd om Sverige. Utrikespolitik har nämligen betydelse - medan Bildt inte koll.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home