Saturday, January 20, 2007

fascistoidier

Det är fascism att förbjuda elevrna tala sitt modersmål i en svensk skola, även på rasterna, även till varandra. Lustigt nog sker det för första gången i en skola i Landskrona där de till synes avskydda Sverigedemokraterna har haft so stora framgångar. En (omedveten?) eftergift kanske. Sverige är också ett land som aldrig upplevt riktig fascism och riktigt förtryck, där barnen inte får tala sitt eget språk, som en del i försöken att utplåna en kultur och därmed motsåndet mot övermakten - nånting som de flesta andra Europeer har. Därför klampar man kanske på, något omedveten om vad man egentligen håller på med. En brist på disciplin i skolan kan inte lösas på omvägar via förtryck. Det kan bara leda till större problem, definitivt till större gap mellan "oss" och "dem". Tydligen måste Landskrona lära sig det den hårda vägen.

3 Comments:

Anonymous Erik Almqvist said...

Oj, när ändrades definitionen av "fascism"?

Vad kallas idag, den idéströmning som förr i tiden kallades "fascism"?

1:53 AM  
Blogger Mark Kaiser said...

Jag beskrev handlingen som fascistoid - inte fascistisk. Förtryck riktat mot en kulturell identitet kan anses vara sådan, tycker jag.

10:12 AM  
Anonymous Erik Almqvist said...

Det är fascism att förbjuda elevrna tala sitt modersmål i en svensk skola, även på rasterna, även till varandra.

Du kan väl åtminstone revidera din text när du ljuger?

1:24 PM  

Post a Comment

<< Home