Tuesday, April 25, 2006

Arla

Arla och kulturimperialismen: Arla Foods dumpar priser på riktig mjölk i bl.a. Dominikanska Republiken med sin pulveriserade s.k. ersättning - med den sidoeffekten att de lokala böndrena går omkull - och motiverar det med sin ambition att lära människorna i tredje världen att dricka mjöljk. Nyttan av att dricka mjölk förutsättes vara en självklarhet - men det är det inte om man betraktar seriös oberoende expertis, mjölk är snarare hälsovådlig, framför allt i mängder vanliga i Skandinavien. Arlas verkliga och enda ambition är självklart att tjäna pengar. Denna cynism och förkat för fattigare kulturer är enastående! I Sverige hoppar glada kor omkring på ängarna, vill man få oss att tro, men skrapar man på ytan hoppar (som brukligt) en annan verklighet fram.
Muslimerna kan ha en poäng i att bojkotta skiten, trots allt.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mark Kaiser, ännu en av dessa konspirationsteoretikera. Fakta från "undersökningarna efterlyses tack!

Du kanske skulle studera scandinaverna storlek på skelettet i jämförelse med andra länders där mjölk inte dricks. A-vitamin har en gynsamm effekt på skelett som bekant och jag kan bara jämföra mig med min far (1,76) och mig själv (1,89). Min far drack väldigt lite mjölk när han växte upp, själv drack jag kopiösa mängder.

Mark, om du hade dragit i dig lite mer mjölk i din ungdom hade du säkert haft mer tryck i pedalerna när du tävlade i tempo....:)

2:51 AM  

Post a Comment

<< Home