Tuesday, April 18, 2006

ett känslokallt land?

Detta är - kan tyckas - ett hårt, känslokallt land, ett land där feg ansvarslöshet råder, där konformismen, medlöperiet och konflikträdslan är religion, där lagtolkningen härstammar från medeltiden, där överheten alltid har rätt, ett land för opportunister utan egna åsikter, ett land där starka känsloyttringar ses som farligare än pesten. Individuellt sett finns det massvis med goda människor - men det är också summan av individernas konkreta handlande som har skapat och skapar detta land.
Det är upp till dig.
Det är du som avgör.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home